Zwroty i reklamacje w sklepie internetowym

Obsługa zwrotów i reklamacji jest obowiązkiem każdego właściciela sklepu internetowego. Sytuacje, w których klient, z różnych powodów, dokonuje zwrotu zakupionych wcześniej towarów wcale nie należą do rzadkości. Z pewnością nie ma możliwości ich wyeliminowania. Klient sklepu online staje się, bowiem klientem coraz bardziej świadomym swoich praw. Co zatem każdy przedsiębiorca działający w branży handlu internetowego powinien wiedzieć na ten temat?

Reklamacje i zwroty w świetle ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
Zgodnie z zapisami ustawy z chwilą złożenia klientowi propozycji umowy na odległość sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania go o miejscu i sposobie składania reklamacji oraz prawie do wypowiedzenia umowy w terminie 10 dni od chwili jej zawarcia lub momentu otrzymania towaru. Tego rodzaju informacje muszą znaleźć się w regulaminie każdego sklepu online.

O prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość wie chyba większość klientów sklepów internetowych. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że informacje te powinny być podane nie tylko w regulaminie. Nie wystarczy również telefoniczne udzielenie takich wiadomości. Klient dokonując zakupu powinien otrzymać je na piśmie. Wielu sprzedawców wysyła stosowne oświadczenie razem z przesyłką. W przeciwnym razie 10 dniowy okres wypowiedzenia zdecydowanie wydłuża się i wynosi 3 miesiące.

Obowiązki i prawa klienta
Jeżeli klient chce odstąpić od umowy powinien zrobić to w formie pisemnej. Wypowiedzenie dobrze jest wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu można uniknąć wszelkich wątpliwości związanych z terminem dostarczenia wypowiedzenia umowy. Odstąpienie od umowy wiąże się oczywiście z koniecznością zwrotu towaru. Sprzedawca zobowiązany jest z kolei do niezwłocznego zwrócenia pieniędzy. Co istotne, wraz z poniesionymi przez klienta kosztami. Co oznacza w tym przypadku termin niezwłocznie? Powinno to nastąpić nie później, niż w ciągu 14 dni od wypowiedzenia przez klienta umowy.

Gdy termin odstąpienia od umowy minął kupujący ma jeszcze możliwość powołania się na zapisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej o towarze niezgodnym z umową. Może dzięki nim żądać wymiany towaru na nowy lub jego bezpłatnej naprawy, a szczególnych przypadkach nawet obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Kategorie: E-sklep,